Category Archives: Om Altund

Hva er AltUnd?

AltUnd er NTNUs studentgruppe for alternativ undervisning. Altund jobber for bedre undervisning og et bedre universitet. Vi jobber med saker som trenger forandring eller forbedring og prøver å sette igang prosesser som vi mener er nødvendige.

  • AltUnd ble opprettet i 1987 av en gruppe studenter ved det gamle NTH.
  • AltUnd består av syv studenter representert fra ulike fakulteter ved NTNU.
  • Vi jobber uavhengig av studentdemokratiet og oppnevner selv våre medlemmer.
  • AltUnd ligger under PLU, som er en tverrfakultær enhet, og utfører en rekke oppgaver innefor læerutdanningen, universitetspedagogikk og etter-og videreutdanning. PLU er NTNUs viktigste kontakt med skoleverket.
  • AltUnd arbeider for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant annet ved å være en pådriver for alternative undervisnings- og evalueringsformer.
Arbeidet i AltUnd styres av vårt mandat.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Tips til saker for AltUnd, nye lenker eller andre forslag? Vi ønsker å høre fra deg!

Vår mailadresse er altund@list.stud.ntnu.no

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.