Kommunikasjon mellom psykologisk institutt og instituttets studenter

Sommeren 2011, arbeidet Tuva Hynne, masterstudent ved psykologisk institutt, NTNU, med en kartlegging av kommunikasjonskanalene som benyttes mellom psykologisk institutt og dets studenter. Kommunikasjonskanalene som per dags dato benyttes er referansegrupper, institutt-tillitsvalgte, it`s learning, Innsida, mail direkte til instituttresepsjonen eller ledelsen, og samtaler med medelever. Hun fant at psykologistudentene ønsker en sterkere medvirkning i instituttets anliggender og en sterkere kommunikasjon med instituttet. Med kommunikasjon menes informasjonsflyt, at informasjon som er relevant for studentene og deres studiehverdag spres, og at studentene har mulighet til å komme med tilbakemeldinger og innspill til instituttet. Gjennom informasjonsflyt og tilbakemelding blir samspillet mellom instituttet og studentene toveis og fordrer til dialog. Hynne fant at rundt 95% av studentene mente at informasjon og lydhørhet fra instituttet hadde middels til stor betydning for deres identifisering med instituttet, opplevelse av tilfredshet med studiet og deres grad av involvering i studierelaterte saker. Videre svarte nærmere 50 % av studentene at de opplevde å ha for lite informasjon til å kunne komme med gode innspill til instituttet. Hun fant at over 80 % av respondentene ikke hadde oversikt over hvem de kunne kontakte dersom de hadde en sak de ønsket å ta opp. Hun fant videre at omlag en tredjedel av studentene ikke hadde benyttet seg av referansegrupper, eller studentservice. Likevel ble referansegrupper og kontakt med faglærer rapportert å være de to kommunikasjonskanalene som studentene mente var mest fremmende for informasjonsflyt og tilbakemelding.

Hynne fant at de eksisterende kommunikasjonskanalene i utgangspunktet kan dekke informasjonsbehovet for studentene, men at studentene i stor grad ikke vet hvor de kan finne informasjon, og dermed svekkes deres engasjement, og tilbakemeldinger til instituttet uteblir. Kommunikasjonskanalene  kan være uoversiktlige og vanskelige å benytte for tilbakemeldinger eller spørsmål om studierelaterte saker. For muliggjøring av en sterkere og raskere samhandling mellom studenter og instituttet foreslo respondentene et økt antall møter mellom referansegrupper og faglærer, en utvikling av tillitsvalgtordningen, og økt fokus på faglærer. Dette er tiltak som kan bidra til både en kvalitativ og kvantitativ økning av informasjonsflyt mellom studentene og instituttet.

Hynne fremlegger dialogkonferanser som et mulig tiltak for å fremme kommunikasjonen mellom instituttet og studentene. En dialogkonferanse er møter hvor en gruppe studenter og ansatte deltar i gruppediskusjoner. Formålet er å utveksle tanker og erfaringer og å definere viktige saker. Sakene som er definert gjennom dialogkonferanser kan tas opp under allmøter ved instituttet. Dialogkonferansen er en videreutvikling av referansegrupper, ledermøter og allmøter, og målet er sterkere deltakelse og lydhørhet hos alle parter.

På bakgrunn av studiet kan kan si at kvaliteten og kvantiteten på dialogen mellom studenter og instituttet har betydning for studentenes tilfredshet med studiet, og deres fravær av eller tilstedevær av engasjement. En økt tilfredshet og engasjement kan bidra til en positiv deltakelse,  som utviklingsarbeidet og kvalitetssikringen av studiene ved instituttet vil kunne dra nytte av.  Dette forutsetter først og fremst at det eksisterer oversiktlige rammer for kommunikasjonsstrategiene som benyttes, slik at studentene vet hvor de kan henvende seg ved ulike saker og spørsmål. Dette kan bidra til at muligheten for engasjement og informasjonsspredning blir gjensidig.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s