Vår hverdag

Bakgrunn for dette blogginnlegget.
I forbindelse med at vi for tiden tar opp nye medlemmer i AltUnd vil vi lette litt på sløret og beskrive mer konkret hva vi driver med så det skal bli lettere for potensielle medlemmer å sette seg inn i. I dette innlegget skal jeg ta for meg hvordan vi jobber og hvordan man kan komme i gang med et prosjekt.

Arbeidsmengde og  ukentlig møte
Det meste av arbeidet utføres selvstendig eller gruppevis, men hver uke samles vi og har et felles møte som varer i to timer. Tidspunktet til dette møtet blir bestemt på starten av semesteret og blir lagt opp så det passer for alle. På dette møtet holder vi hverandre oppdatert om hva vi driver med og kan få råd, hjelp og innspill fra de andre medlemmene. Vi bestemmer hva som skal bli gjort til neste gang og diskuterer også aktuelle saker som angår AltUnd som helhet og muligheter for nye prosjekter og tiltak vi kan iverksette. Vi får betalt for 100 timer med arbeid i semesteret, men kan selv velge hvordan vi vil fordele timene. Ettersom jobben er for studenter er det tilrettelagt for at man kan gjøre mindre hvis man har mye å gjøre og mer hvis man har god tid. Arbeidstiden er derfor meget fleksibel.

Årsrapport
AltUnd ligger under PLU (Program for lærerutdanning) og hvert år skriver vi en årsrapport hvor vi redgjør for hva vi har drevet med det foregående året. Årsrapporter kan leses på denne bloggen.

Hvordan vi jobber
For å forklare hvordan og hvorfor vi jobber som vi gjør føler jeg det nødvendig å sakse inn et relativt stort utdrag av vårt mandat:

1. AltUnds overordnede oppgave vil være å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. Å realisere denne oppgaven innebærer at det iverksettes tiltak som er rettet både mot faglærere og studenter. Aktuelle virksomheter for AltUnd kan være:

  • å drive bevisstgjørende og holdningsskapende arbeid
  • å skape engasjement for studiekvalitetsspørsmål, blant annet gjennom info-tiltak
  • å drive opplæring, særlig for studenter, innenfor alternative undervisnings- og arbeidsmåter
  • å bistå ved oppstart av prøveprosjekter tilknyttet undervisning
  • å være representert i aktuelle fora som er opptatt av studiekvalitet, enten ved lokale enheter eller ved NTNU sentralt
  • å fungere som studentreferansegruppe for PLU – Seksjon for universitetspedagogikk
  • å bidra til en levende debatt om alternative undervisnings- og evalueringsformer blant NTNU’s studenter og lærere

Dette er jo flott, men hva innebærer det i praksis? I praksis innebærer det at mye konkret jobbing ofte ikke gir prosjekter hvor vi kan sette to røde streker under svaret og si oss ferdige med. I stedet er våre prosjekter ofte kontinuerlige prosjekter det jobbes fortløpende med og ettersom endringer i akademiske systemer ikke er gjort i en håndvending vil det i mange tilfeller være vanskelig å kvantifisere det arbeidet man har gjort.

Så hvordan finner man et prosjekt?
Først og fremst finner man seg et prosjekt å jobbe med, det kan være et prosjekt som allerede er i gang, et prosjekt vi har jobbet med tidligere eller et helt nytt prosjekt. Felles for alle disse er at de må falle inn under mandatet vårt. Hvis man ikke har noen ideer som man ønsker å jobbe med for øyeblikket har vi en idébank som man kan hente ut nye ideer fra, og det er også mulig å ta opp igjen gamle prosjekter som det har blitt jobbet med før.

Hva gjør man egentlig?
Det er her kjernen i saken befinner seg. Hvordan skal man som en liten student finne den informasjonen man trenger og hvordan skal man oppnå det man vil? Her er det faktisk slik at det er mange veier til Rom og man er nødt til å jobbe selvstendig og finne sin egen måte å oppnå det man vil. Dette innebærer som oftest å innhente informasjon gjennom å sende en rekke elektroniske brev, gammeldagse brev og gjennom å snakke med nøkkelpersoner som vet mye om emnet, diskutere fremgangsmåten med de andre på møtet og komme i kontakt med de rette personene gjennom flere ledd og ofte også gjennom tilfeldigheter. Man må foreslå, rette oppmerksomhet mot og få satt på dagsorden det man vil. Det er i stor grad opp til hver enkelt hvordan man foretrekker å jobbe.

En slutt?
Det er ikke alle prosjektene som har en ende, men er man heldig får man satt i gang prøveprosjekter eller som i tilfellet med prosjektet om strykemner, får satt det på agendaen i en av landets største aviser. Ofte må man belage seg på at man føler at man har gjort utrolig mye, men ikke har så mye å vise til. Det hele kommer veldig an på det individuelle prosjektet hvor lett det er å kvantifisere resultatene. Ofte kan man gi prosjektet videre til nye medlemmer som fortsetter å jobbe videre mot det samme målet.

Kort oppsummert
Kort oppsumert finner vi prosjekter vi kan sette i gang som er i tråd med mandatet og jobber på den måten det aktuelle prosjektet krever for å oppnå det vi vil. Vi møtes én gang i uken og rapporterer til PLU. I tillegg til det saklige på møtene drikker vi også kaffe og trives =)

Reklame

2 kommentarer om “Vår hverdag

  1. Tilbaketråkk: Jobbe i Altund? | AltUnd

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s