Andreas Hagen – frafall ved emner

Om meg:

Jeg heter Andreas Hagen og går masterstudiet i datateknikk ved fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Jeg begynte å jobbe i AltUnd høsten 2011.

Forbedring av referansegruppeordningen
Referansegruppeordningen er en resurs med stort potensiale som ikke utnyttes til det fulle av forelesere. Jeg ønsker derfor å jobbe for at referansegruppene skal bli sett på som en resurs og ikke som en plikt av både forelesere og studenter.