Katja Hakel – lage retningslinjer for AltUnd

Jeg heter Katja Hakel, er 30  år gammel og er fra Cottbus i Tyskland. Jeg har bodd i Norge i 7 år og trives veldig godt. I mai 2011 ble jeg ferdig med en 5-årig mastergrad i tysk, et årsstudium i matematikk og et årsstudium i Praktisk-Pedagogisk-Påbygning (PPU). Nå tar jeg både et årsstudium i spansk og i fransk, for å kunne utvide min undervisningskompetanse som lektor.

Mitt prosjekt – sette opp retningslinjer for AltUnd som organisasjon

Det første prosjektet jeg jobbet med var «Akademisk skriving». Etter ett år hadde jeg samlet inn ganske mye data, men følte at jeg sto litt fast. Siden Tonje, som ble medlem til høsten 2010, hadde noen gode tanker rundt akademisk skriving fikk hun fortsette med dette prosjektet.

Etter det jobbet jeg litt mer opp mot emneevalueringer. Jeg ønsket bl.a. å se på  spørreundersøkelsene som ofte blir lagt ut på emnesidene på ITL ved slutten av et semester. Disse er på mange måter lite tilfredsstillende og ikke tilpasset det emnet man tar. Prosjektet ble ikke videreført siden det allerede ble satt igang veldig gode nye tiltak mtp. emneevalueringer ved AB-fakultetet og siden det nye kvalifikasjonsrammeverket skulle settes igang fra høsten 2011. Prosjektet mitt ble altså litt overflødig.

Det siste året nå vil jeg se på AltUnd som organisasjon og sette opp noen retningslinjer som kan brukes både for å lære opp nye medlemmer og å hjelpe nåværende medlemmer med fremgangsmåter ved prosjekter. Siden jeg er veldig organisatorisk av meg gleder jeg meg til dette prosjektet – å skape orden er jo helt fantastisk for meg som tysker, :-).