Marius Rokstad – Tilrettelegging

Marius Rokstad, medlem av AltUnd

Jeg er 21 år gammel, født og oppvokst i ei lita bygd i Troms. Jeg flytta til Trondheim etter å ha fullført videregående skole i 2007 for å begynne på sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk. Kjedelig som jeg er har jeg fortsatt med det, og begynner nå i tredje klasse med spesialisering i vann- og miljøteknikk. Jeg har lyst til å ta en doktorgrad i noe som har med drikkevann å gjøre.

Grunnen til at jeg ville bli med i AltUnd er at jeg synes at NTNU har så mange flinke studenter, at jeg vil arbeide for at de får det læringsmiljøet de fortjener.

Tilrettelegging ved NTNU

Det har mye med tilgang på informasjon å gjøre. Hvor lett er det å få tilgang til informasjon? Det som ofte mangler er en person å kunne spørre om ting, og det å kunne finne frem til den personen.

Kanskje kan man starte med å undersøke litt hvordan det er på de ulike fakultetene? Kanskje finnes det en rekke kontaktpersoner og muligheter som folk ikke kjenner godt nok til.

Er det kun eksamen som er tilrettelagt? Er det en egen person som jobber med tilrettelegging ved de ulike institutter og fakulteter? Og hva ligger de i tilrettelegging?

Har dere innspill?

En start for tilretteleggingstilbudet

Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming har laga denne brosjyra for å presentere tilbudet sitt: http://www.ntnu.no/studentservice/tilrettelegging/_media/korrektur_endelig_student_2009.pdf

«Endelig student ved NTNU! – en guide for studenter med behov for tilrettelegging» forteller om rådgivningstjenesten, hvilke tilretteleggingstilbud som er vanlig, og hvor du må gå og hva du må gjøre for å få det tilbudet du trenger.

Denne brosjyra burde ligge på kontoret til alle rådgivere ved NTNU!

Hvordan får vi spredd denne brosjyra?

6 spørsmål til NTNU: Klarer de å inkludere studenter med langvarig sykdom?

Foto: Flickr-bruker ivt-ntnu CC-BY-NC-SA

Da er jeg godt i gang med jobben min i AltUnd – jeg ønsker å kartlegge hvordan NTNU tar vare på studentene sine ved langvarig sykdom.

Som syk student har det vært mange ting jeg har lurt på i studiehverdagen. Hva hvis tilstanden min blir verre? Hva hvis jeg blir dårlig på eksamensdagen? Kan jeg be om å få utsatt innleveringsfristen på ei øving? Fellesnevner for slike spørsmål er at det ikke er lett å finne svaret. Derfor ønsker jeg å lage et skriv som er tilgjengelig for alle, der svarene på disse spørsmålene er samla.

Les videre