Stine Owesen – Vurderingsformer

Stine Owesen, 23 år,  studerer psykologi på Dragvoll. Jeg begynte i AltUnd høsten 2011.

Vurderingsformer

Dette semesteret undersøker jeg forskjellige vurderingsformer som blir brukt ved NTNU. Jeg er i utgangspunktet kritisk til skoleeksamenen, som dekker en liten prosent av pensum og gir studenten 2-6 timer å prestere på.

Alternative vurderingsformer jeg ser på er blant annet mappeevaluering, karaktersetting av semesteroppgaver, midtsemesterprøver og muntlig eksamen.