Skal du starte på masteroppgaven til høsten?

Det kan ofte være både skummelt og vanskelig å komme i gang med skrivingen. Vi ønsker å sette fokus på akademisk skriving gjennom et kick-off-seminar på Dragvoll, i begynnelsen av høstsemesteret 2011.  Dette skal også være et kick-off seminar hvor man får inspirasjon til å sette igang, både om du allerede er kjempeklar, eller om du trenger et lite puff i ryggen.

Seminaret vill være for masterstudenter som skal begynne å skrive masteroppgave. Vi ønsker at seminaret skal gi kunnskap om akademisk skriving, hvordan komme i gang med skriveprosessen, kildekritikk og kildehenvisning, og motivere studenter til å komme i gang med skriving av masteroppgaven.  Og gi et innblikk i forskjellige spørsmål en masterstudent kan sitte med.
Spørsmål du kanskje sitter med kan være:
Hvordan komme i gang og hvor begynne?
Hva er veilederens rolle og hva er studentens jobb?
Angst for å skrive – hva gjør jeg?
Motivasjon, hvor er du?
Publisering – «så gjør vi så..»?
Har du andre ideer om tema du mener det er viktig å ta opp i et master kick-off? Kom med et innspill – post en kommentar!
Dersom du ikke har kommet så langt som til å bestemme deg for tema for masteroppgaven, kan masterbloggen.no være en fin side å titte innom. Her publiseres masteroppgaver av studenter fra hele landet. Et godt utgangspunkt for å hente både inspirasjon, noen gode tips og gode ideer!

Tonje Frafjord – akademisk skriving

Jeg heter Tonje Frafjord og går masterstudiet i Kultur-, Samfunns- og Sosialpsykologi ved fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse ved NTNU. Jeg begynte å arbeide med AltUnd høsten 2010.

Akademisk skriving og skrivetrening

Mitt interessefelt i AltUnd dreier seg blant annet om akademisk skriving. Skriftlig fremstilling av faglig og/eller vitenskapelig materiale er en essensiell del av akademia, og skriveprosessen har en stor læringsverdi for den enkelte student.  Hvordan kan vi på best mulig måte skape og ivareta en akademisk arena hvor prestasjonskrav, og mengde og type skrivetrening er adekvate? Jeg er også interessert i temaet kompetanseutvikling hos forelesere ved universitetet. For at nyskapning i forelesningssituasjonen skal kunne finne sted, vil det være av betydning at foreleserne har en høy mestringsforventning, at de mottar støtte, og opplever et positivt samarbeid med kollegaer.