Category Archives: Kontakt AltUnds medlemmer

Kontakt AltUnds medlemmer

Vi i AltUnd blir glade for kontakt og tar gjerne i mot tilbakemeldinger eller svarer på spørsmål. Vi har møte onsdager klokken 16.15 i Realfagbygget, Gløshaugen. Dersom du ønsker å gi innspill ved å delta på et av våre møter, kan du også ta kontakt!

Du når alle våre sju medlemmer på altund@list.stud.ntnu.no


Våre medlemmer

Dina Lingås

DinaBW2

Dina Lingås studerer statsvitenskap ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, og vil fullføre bacheloren sin våren 2015. Hun ønsker å jobbe med å utvikle et mer helhetlig referansesystem som helst skal kunne brukes statistisk. I tillegg vil hun se på hvordan flere fortløpende og mindre øvinger også på samfunnsvitenskapelige fag vil kunne gjøre studentene mer forberedte til eksamen.E-post: dina.lingas@gmail.comtlf: 41160232

Trym Brox Bjørvik

Trym Brox Bjørvik studerer Produktutvikling og produksjon på Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Trym forsøker å jobbe direkte mot fakultene ved universitetet mtp. studiekvalitet, og vil utforske mulighetene for å utnytte AltUnd sitt potensiale som «overordnet referansegruppe».E-post: trym@bjorvik.comTlf.: 91 35 17 72

Magnus Aarskaug Rud

meg

Magnus Aarskaug Rud studerer industriell matematikk ved Institutt for matematiske fag (IMF). Magnus tar for seg kvaliteten på øvingsopplegget ved utvalgte emner. E-post: magnurud@stud.ntnu.no  Mobil: 975 98 733

Lene Marita Nysæter

DSC_0034

Lene Marita Nysæter går siste året på en bachelor i engelsk lingvistikk med støttefag i pedagogikk (HF) og ønsker å se på hvordan forskjellige vurderingsformer viser seg i sluttkarakteren på 15-poengsemner.E-post: lenemg@stud.ntnu.no
Mobil: 944 96 265

Stine Owesen

Stine Owesen studerer nevrovitenskap ved DMF. Stine jobber med blokkundervisning og ulike former for emneevaluering.
E-post: stine.owesen@ntnu.no Mobil: 920 61 088

Angela Pirnbaum

Angela4

Angela Pirnbaum kommer fra Dresden i Tyskland og har bodd i Norge siden 2009. Hun har en magister i Tysk som fremmedspråk og tar nå en master i Voksnes læring. Angela er spesielt interessert i hvordan bruk av (digital) teknologi i utdanning kan fremme læring. Hun skal se nærmere på NTNU sitt prosjekt Innovativ utdanning.E-post: angela.pirnbaum(at)ntnu.no,tlf.: 48 88 54 83

Inga Skogvold Rygg

IMG_4789

Inga Rygg går profesjonsstudiet i medisin (DMF). Hun jobber med undervisningspodcaster.
E-post: ingasr@stud.ntnu.noMobil: 91823546
Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.