Category Archives: Kontakt AltUnds medlemmer

Kontakt AltUnds medlemmer

Vi i AltUnd blir glade for kontakt og tar gjerne i mot tilbakemeldinger eller svarer på spørsmål. Vi har møte onsdager klokken 16.15 i Realfagbygget, Gløshaugen. Dersom du ønsker å gi innspill ved å delta på et av våre møter, kan du også ta kontakt!

Du når alle våre seks medlemmer på altund@list.stud.ntnu.no


Våre medlemmer

Maria Nissrin Foshaug

Maria Nissrin Foshaug studerer Produktutvikling og produksjon på Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Maria er AltUnd nyeste medlem og kommer i starten til å arbeide med å oppgradere nettsiden/bloggen og se på forbedringer ved AltUnds profil mot studentene.E-post: marifos@stud.ntnu.noMobil: 988 35 107

Trym Brox Bjørvik

Trym Brox Bjørvik studerer Produktutvikling og produksjon på Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT). Trym forsøker å jobbe direkte mot fakultene ved universitetet mtp. studiekvalitet, og vil utforske mulighetene for å utnytte AltUnd sitt potensiale som «overordnet referansegruppe».E-post: trym@bjorvik.comTlf.: 91 35 17 72

Magnus Aarskaug Rud

meg

Magnus Aarskaug Rud studerer industriell matematikk ved Institutt for matematiske fag (IMF). Magnus tar for seg kvaliteten på øvingsopplegget ved utvalgte emner. E-post: magnurud@stud.ntnu.no  Mobil: 975 98 733

Kristina Lurås Solberg

Kristina L. Solberg har en bachelorgrad i tysk språk og litteratur og tar nå en master i tysk kulturkunnskap ved det Humanistiske Fakultetet (HF). Kristina ser for tiden på en mulig utvidelse av referansegruppeordningen og muligheten til å innføre etterevaluering av emner etter endt eksamen. E-post: krso@stud.ntnu.no
Mobil: 936 93 728

Stine Owesen

Stine Owesen studerer nevrovitenskap ved DMF. Stine jobber med blokkundervisning og ulike former for emneevaluering.
E-post: stine.owesen@ntnu.no Mobil: 920 61 088

Angela Pirnbaum

Angela4

Angela Pirnbaum kommer fra Dresden i Tyskland og har bodd i Norge siden 2009. Hun har en magister i Tysk som fremmedspråk og tar nå en master i Voksnes læring. Angela er spesielt interessert i hvordan bruk av (digital) teknologi i utdanning kan fremme læring. Hun skal se nærmere på NTNU sitt prosjekt Innovativ utdanning.E-post: angela.pirnbaum(at)ntnu.no, tlf.: 48 88 54 83

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.