Hva er AltUnd?

Altund jobber for å bedre studiekvaliteten. Vi er en pådriver for nye undervisnings- og evalueringsformer, bedre forelesninger, mer effektive læringsmetoder.

AltUnd består av inntil syv studenter fra ulike fakulteter ved NTNU. Vi jobber uavhengig av studentdemokratiet og oppnevner selv våre medlemmer.

Arbeidet i AltUnd styres av vårt mandat.

 

 

Reklame