AltUnd er…

… en studentgruppe ved NTNU som har til formål om å skape en enda bedre studiehverdag for studentene. AltUnd ønsker å å være en pådriver for nye løsninger og innovative forbedringer ved NTNU, fra det mer akademisk rettede til det helhetlige, sosiale aspektet ved studiehverdagen. Vi iverksetter  tiltak som er rettet både mot faglærere og studenter, som å

  • drive bevisstgjørende og holdningsskapende arbeid
  • skape engasjement for studiekvalitetsspørsmål
  • bidra til en levende debatt om innovative undervisnings- og evalueringsformer blant NTNUs studenter og lærere og
  • bistå ved oppstart av prøveprosjekter tilknyttet innovative undervisningsformer.

AltUnd ble opprettet i 1987 av en gruppe studenter ved det gamle NTH og består i dag av syv studenter representert fra ulike fakulteter ved NTNU. Vi jobber uavhengig av studentdemokratiet og oppnevner selv våre medlemmer. AltUnd ligger under PLU som er en tverrfakultær enhet, og utfører en rekke oppgaver innefor lærerutdanning, universitetspedagogikk og etter-og videreutdanning. Arbeidet i AltUnd styres av vårt mandat.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Har du tips til saker for AltUnd, nye lenker eller andre forslag? Vi ønsker å høre fra deg!

Vår mailadresse er post@altund.com

Hva er AltUnd?

AltUnd er NTNUs studentgruppe for alternativ undervisning. Altund jobber for bedre undervisning og et bedre universitet. Vi jobber med saker som trenger forandring eller forbedring og prøver å sette igang prosesser som vi mener er nødvendige.

  • AltUnd ble opprettet i 1987 av en gruppe studenter ved det gamle NTH.
  • AltUnd består av syv studenter representert fra ulike fakulteter ved NTNU.
  • Vi jobber uavhengig av studentdemokratiet og oppnevner selv våre medlemmer.
  • AltUnd ligger under PLU, som er en tverrfakultær enhet, og utfører en rekke oppgaver innefor læerutdanningen, universitetspedagogikk og etter-og videreutdanning. PLU er NTNUs viktigste kontakt med skoleverket.
  • AltUnd arbeider for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant annet ved å være en pådriver for alternative undervisnings- og evalueringsformer.
Arbeidet i AltUnd styres av vårt mandat.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Tips til saker for AltUnd, nye lenker eller andre forslag? Vi ønsker å høre fra deg!

Vår mailadresse er altund@list.stud.ntnu.no