Møtereferater 2014

Her finner dere referater fra møtene våre. AltUnd har møte hver fredag fra klokken 14.30-16:15 hos UNIPED på Gløshaugen, NTNU.

På disse møtene tar vi opp forskjellige saker som vi har jobbet med, som vi har lyst å jobbe videre med eller som vi tror kan være interessante  for oss.

Bakgrunnen til at vi publiserer møtereferatene våre er strategien NTNU 2020 – Internasjonalt fremragende, som ble vedtatt av NTNUs styre i 2006. NTNUs verdigrunnlag kommer til uttrykk gjennom strategiplanen “Kreativ, konstruktiv, kritisk” fra 2001. Det skrives at NTNU bygger på grunnleggende demokratiske ideer om universitetet som en kritisk og uavhengig samfunnsinstitusjon. Åpenhet og høy etisk bevissthet skal prege hele NTNUs virksomhet.

Vi vil gjerne at dere som viser interesse for møtereferatene våre kommer med innspill eller forslag, enten til nye saker dere mener AltUnd burde ta opp eller kanskje tips og ideer om hvordan vi kunne gå videre med en aktuell sak. Alle innspill er velkomne.

Referatene fra 2014 finner du her:

Referat fra møte 17.03.2014

Referat fra møte 10.03.2014

Referat fra møte 03.03.2014

Referat fra møte 24.02.2014

Referat fra møte 17.02.2014

Referat fra møte 10.02.2014

Referat fra møte 27.01.2014

Referat fra møte 20.01.2014

Referat fra møte 14.01.2014

Eldre referater:

Referater fra 2013

Referater fra 2012

Referater fra 2011