Ubrukte lesesaler

Det nærmeste en student kommer en arbeidsplass er campus. Mange ønsker å gjøre studiearbeid der, avslutte og ha fri etter det. På den måten henger ikke lesepresset på skuldrene hele døgnet. En nødvendig forutsetning for å arbeide på denne måten er at det er plass på skolen.  Særlig i eksamenstiden kan behovet for en slik plass være sterkt, da arbeidspresset øker.ALLE MÅ HA LÆREBØKER: Konsentrert stemning i lesesal på Universitetet i Oslo. Foto: Espen Røst

Videre er det en fordel for optimalt faglig utbytte at studentene har mulighet til å samarbeide med studenter i samme fagfelt. Særlig er dette viktig på de høyere årstrinn.

Men ikke alle studenters behov for en slik arbeidsmåte oppfylles. I eksamenstiden er det sterkt press på noen lesesaler. Tiden er verdifull i denne perioden, og studenten ønsker da ikke å måtte bruke mye tid på å finne en ledig leseplass evt. ikke finne en.  Det er dager da man må møte før kl 08.00 for å kunne sitte på noen av de mest populære leseplassene.

I perioden 08.12.06 – 15.12.06 ble det utført en telling av studentarbeidsplasser (åpne plasser for alle studenter) (http://www.ntnu.no/2020/pdf/tiltak/Vedleg_12-beregningsgrunnlag_og_behovsanalyser.pdf , vedlegg 3) Selv om denne er noe gammel er trolig mye likt enda. Den viser at det aldri var fullt, stort sett bare havlfullt. En sannsynlig årsak er at studentene ikke kjenner til alle lesesalplassene på de ulike campusene. De aller fleste vet om realfagsbygget, men de utgjør bare en liten andel. (Dragvoll: 442 plasser, Gløshaugen: 585 plasser(tall hentet fra tidligere referert link)).

Hvor er altså disse lesesalplassene som står tomme?  Jeg savner en oversikt over disse. Jeg vet at fakultetene har få åpne lesesaler utenom bibliotekene.

Som et av Norges ledende universitet på teknologi burde det vært mulig og laget en oversikt over tomme leseplasser. Jeg kunne ønsket meg et liknende system som man finner i de store parkeringshusene for biler der det står ca hvor mange ledige plasser som finnes. Denne teknologien er ikke umulig. Studenten kunne sett på internett et kart over lesesalene på de ulike campuser og se hvor det var ledig. Dette ville spart mye frustrasjon med å gå rundt å lete.

Vet dere om lesesalplasser som stort sett er tomme som ligger gjemt et sted? Og kunne det vært interessant å få lage en masteroppgave på systemet jeg foreslår?

http://universitas.no/nyhet/55745/lager-lesesal-app

Åpne opp lesesaler?

Et annet viktig poeng i denne saken er selvfølgelig at de aller fleste leseslene, bortsett fra de ulike bibliotekene, er lukkede lesesaler. Videre ønsker bl.a studenttinget å åpne mer areale for bruk av studenter, altså å øke dekningsgraden.

http://www.underdusken.no/nyhet/2010/6/1505915/%E2%80%93+urettferdig+arealfordeling+p%C3%A5+ntnu

AltUnd ønsker ikke å ta stilling til om lukkede lesesaler skal åpnes, men er meget positive til å øke dekningsgrad, særlig for grupperom. Hvis det oprettes nye lesesalplasser kunne disse vært åpne for alle. Dette hadde vært en styrke, da noen studenter ønsker å være fleksible i valg av leseplass. F.eks hvis de skal trene på idrettsbygget etter skolen, eller ha en lunsj med en fra et annet fakultet.

Hvor flinke er vi til å integrere våre utvekslingsstudenter ved NTNU?

For en stund tilbake tok universitetsavisa opp dette spørsmålet

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4965c4598d7349.93198144

VÆR FREMPÅ: Det er ikke bare bare å være ensom når venner tillegges så stor viktighet i vårt samfunn. VI gir deg noen tips som kanskje kan hjelpe.

Bilde er hentet fra nettavisen.no (Shutterstock)

Trondheim er kjent for sin innsats innen frivilligheten. Vi har studenter som er villige til å gå lang for å gjøre byen bedre. (Kan bare nevne noen få som UKA, Samfundet, NTNUi og IsFit). Den sist nevnte er en festival som jobber med bl.a å gjøre samarbeidet mellom studenter på tvers av landegrenser bedre. Dette er veldig flott. Men gjøres det nok for å sikre en god integrering av utvelsklingsstudentene? Jeg ønsker på ingen måte å kritisere den jobben som gjøres, men heller å øke oppmerksomheten slik at flere kan jobbe med å bedre dette.

Jeg vil også nevne at ISU har laget et «buddy-program» der norske og utenlandske studenter kan møtes. http://www.buddy.ntnu.no/ Dette er et veldig god tilbud, men er det kjent nok, og er det god nok oppfølging rundt opplegget. På dette området snakker undertegnet på egne vegne, da jeg har meldt meg til dette prosjektet 2 ganger.

Jeg tviler ikke på at utvekslingsstudentene trives i Trondheim og at de får oppleve mye av norsk natur osv. Den store andelen søkere til NTNU viser det gode rykte byen har. Videre tror jeg flere av studentene reiser på flere turer rundt i landet en den gjennomsnittlige NTNU-studenten (til Lofoten, Geiranger, koieturer osv). Men hvor mange norske studenter blir de kjent med? Og hvor mange nordmenn kan si de har fått en bedre kulturforståelse ved å bli kjent med en utenlandsstudent? Sikkert en del, men nok?

Jeg tror NTNU sitter inne med en stor ressurs når det gjelder studenter vi tar inn. Dette er framtidige samarbeidspartnere for våre studenter og muligens framtidige konkurrenter. Bruker vi muligheten til å bli kjent med markedet godt nok? Like viktig er kanskje muligheten til en bedre forståelse som kanskje kan skape en fredeligere verden. Jeg tror utvekslingsstudentene møter studenter fra hele verden og at de selv for stor kunnskap om dette.

Så hvordan kan vi nå fram til våre studenter og skape et bedre integreringsmiljø? Er det ved at de internasjonale studentene blir plassert på Moholt med stort sett bare andre utvekslingsstudenter. Er det ved å arrangere fester kun for dem. (ofte i regi av ESN http://www.facebook.com/esntrondheim) Eller turer? Vi var 3 norske studenter som ønsket å være med være venner som utveksler fra Tyskland på tur til Geiranger, men fikk høre at dette KUN var for utvekslingsstudenter). ESN gjør muligens den beste jobben av alle for å sikre at studentene får sett det beste av Norge, men kanskje de også kunne sett på muligheten for enda bedre å integrere nordmenn?

Har du noen kommentarer så vær så snill å gi meg tilbakemelding.

Marte :)

AltUnd ønsker mer fokus på åpenhet ved NTNU

Hva kan være relevant for AltUnd å jobbe med? Det var noe av det vi diskuterte på høsten første møte, torsdag 3. september.

AltUnd velger sine medlemmer selv, og er ikke demokratisk valgt. Derfor ønsker vi ikke å blande oss opp i studentpolitikken. I stedet ønsker vi å bruke vår energi på å kaste lys på problemstillinger som er relevant for undervisningskvalitet ved NTNU.

Hvilke prosjekter vil vi jobbe med i høst?

Vi bestemte oss for at hver av medlemmene skal ha ett prosjekt som de har hovedansvar for. Egne poster om prosjektene og den som har ansvaret kommer etterhvert, men her er uansett lista:

  • Ingrid: UBiT 2010
  • Ida: Innsida 2.0
  • Katja: Opplæring i akademisk skriving
  • Marius: Tilrettelegging
  • Kristoffer: Internasjonalisering
  • Mari-Anne: Kvalitetssikrig og evaluering (KVASS)
  • Marte: Psykisk helse og velferd Les videre