Ønsker du deg et mer moderne intranett?

Vi i AltUnd liker at NTNU hele tiden holder seg oppdatert på den teknologisk fronten og tar i bruk stadig nye teknologiske systemer. Derfor støtter AltUnd utviklinger av et nytt intranett.

Høsten 2009  startet sammarbeidet mellom leder for utviklingen av det nye intranettet, Per Hovde, og AltUnd. Og AltUnd har siden den gang fulgt den stadige framgangen av innsida 2.0.

For deg som ikke vet hva innsida 2.0 er: Innsida er NTNU sitt intranett og da det ble utviklet var det er moderne nettsted. Lite er endret siden den gang, og kan i dag best sammenlignes med en tidlig nettavis. Det arbeides derfor med å lage et intranett som tar i bruk web 2.0.  Sjefen for dette prosjektet er Per Hovde ønsker innspill fra alle som har tilknytning til NTNU, både ansatte og studenter. Alle som har mening om hvordan netttjenestene ved NTNU best kan løseses oppfordres til å komme med innspill.

http://innsida2null.wordpress.com/

03.03.2011 hadde Per Hovde et møte med AltUnd om hvordan prosjektet ligger an. AltUnd er veldig positive og gleder oss til å se førsteutkastet. Det ble avtalt at AltUnd skal være med å teste forprosjektet og gi tilbakemeldinger.

Per Hovde ser for seg en startside ala iGoogle, der brukeren selv bygger opp det de har behov for i sin arbeidsdag. (Der man kan legge inn kalender, mail og annet den enkelte ønsker). Alt for å gjøre hverdagen lettere. Hva de ulike målgruppene trenger (ansatt, student, PhD osv) er ikke helt klart enda. Men her er en liten oppsummering av hvordan de ligger an så langt:

Godt og lett tilgjengelig innhold for våre brukergrupper er virksomhetskritisk for NTNU, men fokus på innhold er generelt ikke en prioritert sak hos ledelsen ved de ulike enhetene og sentralt i organisasjonen. Oppfølging av resultat mangler fullstendig.

– Problemene rundt publiseringsverktøy har de siste årene ført til mye fokus på teknologi og lite på innhold.

– Bortsett fra informasjon rundt studietilbud er det lite samarbeid om innhold enhetene imellom.

Det er et stort antall utdaterte nettsider og få rutiner for gjennomgang av innhold. Det er ofte vanskelig å finne ut av hvem som har ansvar for hvilket innhold.

 NTNUs web har mye innhold som er best tjent med at den som «eier» innholdet selv har kontroll på det (desentralisert innholdsarbeid). Det er umulig og ikke ønskelig at alt innhold skal gjennom en sentral redaksjon.

Det er imidlertid ikke krystallklart i organisasjonen hvilket innhold som er prioritert og som må gjennom rutiner, samarbeid og kvalitetssikring (sentralisert).

 Det er gjerne tilfeldig hvem som jobber med innhold. Bortimot ingen av innholdsprodusentene har webarbeid i sin stillingsbeskrivelse. Ikke alle har tilstrekkelig kompetanse for å lage godt innhold for brukerne.

Antall innholdsprodusenter kan være høyt, men de fleste bruker svært liten tid på innhold. Dette er en utfordring for profesjonaliteten.

–  Språket på NTNUs nettsted er tungt og avsenderorientert. Innholdet blir produsert uten kvalitetssikring.

Engelsk språk er høfligere og mer imøtekommende enn norsk. Når norske tekster oversettes direkte til engelsk tapes ofte denne høfligheten og NTNU framstår som for røff i språket.

–  Mye av innholdet blir lagt til enhetenes nettsider eller til store informasjonsportaler. Dette krever av brukerne at de kjenner organisasjonen for å finne innhold. Ofte skal et og samme nettsted tilfredsstille mange målgrupper og roller.

Siden NTNU ikke har hatt et intranett hvor det har vært mulig å publisere nettsider, er det mye innhold av intern karakter på NTNUs eksterne nettsted. Innhold på mobile enheter er ukjent farvann.

– Det er ingen kultur for å dele innhold, la brukere kommentere innhold eller legge til rette for dialog mellom brukere. Sosiale medier blir benyttet, men ofte på ildsjelnivå uten klar strategi og gode rutiner.