Bedre hukommelse – bedre eksamen!

Onsdag 27. oktober arrangerer AltUnd i sammarbeid med Studentservice, Sit og Tekna memokurs med Oddbjørn By.

Det blir to foredrag. Et på Dragvoll i D10 kl 10.15 – 12.00 og et på Gløshaugen i F1 kl 16.15 – 18.00. Dette er en skikkelig god mulighet til å lære noen triks til eksamen!

Omtale av kurset:

Noen tror at det er umulig å få bedre hukommelse. Gjennom Memo-skolen på NRK fikk vi se at det er mulig å huske utrolig mye. Å kjenne til teknikkene, og å bruke de riktig er ofte alt som skal til. Det fikk Oddbjørn selv erfare da han nesten tapte NM i hukommelse for lesere av Memo-bøkene han har skrevet.
Å huske en hel pensumbok er umulig. Derfor er det viktig å ha en strategi for å huske mest mulig av det du har lært. På kurset får du oppskrifter til å huske forskjellige skolefag, presentasjoner, navn, språk, dans, hukommelsestriks, huske til eksamen og mye mer. Ved å huske mer effektivt kan du bruke tida på andre ting.
Kurset handler ikke om mindmaps eller forbokstavsord, men om Memo – en kombinasjon av de beste husketeknikkene fra antikken, og teknikker forfatteren har lært av utøvere i VM i hukommelse eller utviklet selv.
Oddbjørn By er norsk mester i hukommelse. Han har blant annet lært tre tilfeldige personer å huske tusen desimaler av pi (3,14) på ti timer på TV2 i 2006. Han er kjent fra Schrödingers Katt, Newton, Lørdagsmagasinet og andre program på radio og tv. Mer info finner du på www.oby.no

Møte med Studentservice

Fredag 8. januar var vi i møte med Studentservice angående Memokursene vi har arrangert i sammarbeid med Studentservice og SiT. Vi kom frem til at Memokursene er gode tiltak for NTNUs studenter og dekkes ikke av Studentservice’s andre kurs. Studentservice vil derfor undersøke mulighetene for å gjøre dette til et fast arrangement en gang i året.

Vi snakket også om å få til et tettere sammarbeid. Blant annet jobber Studentservice med en læringsmiljøundersøkelse for å kartlegge hvordan studenter trives på NTNU både faglig og sosialt, noe som også er interessant for AltUnd for å se hvilke områder det er behov for tiltak i undervisningen. Vi ble også enige om at vi i AltUnd skal bli med som observatører på kursene Studentservice arrangerer for å bli kjent med hva de jobber med og for å komme med innspill til selve kursene.

Kort oppsummert var det et konstruktivt møte der vi fikk mulighet til å presentere AltUnd for Studentservice og forhåpentligvis etablert et sammarbeid.