Har dagens undervisning gått ut på dato?

AltUnd har tidligere arbeidet for å fremme bruken av videoforelesninger, og syntes det er viktig at undervisningen tilpasses dagens studenter og teknologi.  Vi syntes det er bra at studenter sier fra hvis det er noe de ikke er fornøyd med.

Studentparlamentet UiO, Studentparlamentet UiB, Studentparlamentet UiT og Studenttinget NTNU har her samarbeidet for å modernisere undervisningen. (Kom gjerne med innspill og meninger):

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.7294956

http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=143004265740872

Kampanje mot foreldet undervisning

Bildet er hentet fra nrk.no

Arne Krokan om «Student 2.0»

Arne Krokan fikk deltakerne på konferansen til å reise seg om de kunne svare "ja" på spørsmålene om digital kompetanse.

Arne Krokan fikk deltakerne på konferansen til å reise seg om de kunne svare "ja" på spørsmålene om digital kompetanse.

Hvordan møter vi Student 2.0? Og hva gjør wiki, blogger, twitter og andre 2.0-teknologier med læreprossessene? Arne Krokan (@arnek) (som også blogger) begynte foredraget med å be deltakerne på konferansen om å reise seg når de kunne svare «ja» på spørsmålene – deltakelse i god 2.0-ånd. Les videre