Akademisk skriving – resultatene fra spørreundersøkelsen har begynt å komme inn…

Her en liten oppdatering om statusen til prosjektet om akademisk skriving.

Hva har vi gjort i løpet av de siste ukene?
Vi bestemte oss for at vi skulle samle inn informasjoner om hva slags opplæring studentene får ved de forskjellige fakultetene og instituttene. Derfor satt vi opp et spørreskjema som vi sendte ut fakultetsvis til alle studenter, nå venter vi på å få inn de siste svarene.
Hva er viktige resultater / informasjoner så langt?
Så langt har vi ikke fått helt konkrete resultater, men inntrykket fra de svarene vi har fått inn sålangt er at selv om oppgaveskriving er en viktig del av studiet (både som semesteroppgave som som eksamensdel), så er det veldig store forskjeller i hvordan det jobbes med oppgavene ved de forskjellige instituttene. Hvordan studentene læres opp og hvilken tilbakemelding de får er i stor grad avhengig av hva/hvor de studerer.
Hva er de neste skrittene vi har tenkt å ta?
Vi skal prøve å analysere resultatene / dataene som har kommet inn når svarfristen til spørreundersøkelsen går ut i slutten av november.  Så skal vi sammenligne disse tallene og finne ut hvor de største avvikene er og hvor det ligger et forbedringspotensiale. I rapporten skal dette kobles opp mot pedagogisk støttende teori. Til slutt skal vi prøve å finne ut hvem vi kan henvende oss til med funnene våre og hvordan man kan sette i gang disse forbedringene.
Hva ønsker vi oss i forhold til prosjektet?
At vi finner klare tendenser, klare avvik/resultater, som vi kan bruke til å komme opp med helt konkrete forslag til forbedring. Og at de vi skal ta kontakt med etterpå tar imot forbedringsforslagene våre på en konstruktiv måte.