Møte med UBIT 2010: Universitetsbiblioteket vil bli mer tilgjengelig

Foto: Ernst Vikne, CC-BY-SA

Torsdag 17. september var vi invitert til et møte med prosjektgruppen UBIT 2010 om morgendagens bibliotek og mulig utforming av en ny nettside.

På møtet ble det tatt opp problemstillinger med de løsningene som finnes i dag, både på nettsidene til universitetsbiblioteket og på NTNU-sidene generelt. Vi snakket om hvordan bibliotekets tjenester kan gjøres mer tilgjengelige for studentene, for eksempel ved at man kan få opp informasjon om faglitteratur til egne fag og lenke til en søkemotor for UBiT (f. eks. Google Scholar) i en boks som kan puttes inn i en startside som Innsida 2.0, netvibes, pageflakes.com eller lignende.

Vi i AltUnd tror at man vil få flere til å bruke universitetsbibliotekets ressurser dersom de gjøres enklere å søke i og man kan få opp alternativer for å skreddersy egen bruk. Blant annet ved å få opp en oversikt over tilgjengelig faglitteratur både i bokform og e-bøker eller e-tidsskrifter.

Grunnen til at AltUnd engasjerer seg i utformingen av UBIT 2010 er fordi NTNU legger mye ressurser i å ha en oppdatert fagdatabase og boksamling på biblioteket og det er synd om dette ikke blir fullt utnyttet av studentene fordi det er for tungvint å lete seg frem til ønsket litteratur.

UBIT 2010 er en av våre satsninger høsten 2009.