Vårt mandat

Studentgruppe for alternativ undervisning

Mandat

Vedtatt i Styret ved PLU 15.02.00 (sak 2/2000, oppdatert oktober 2009)

AltUnd er NTNU’s studentgruppe for alternativ undervisning. Prinsippene som ligger til grunn for AltUnd har tilslutning fra ledelsen ved NTNU, og utarbeidelsen av dette mandatet har også skjedd i samråd med Rektoratet. Mandatet innebærer i all hovedsak en videreføring av den måten gruppen har arbeidet på siden 1987.

1. AltUnds overordnede oppgave vil være å arbeide for en bedret studiekvalitet ved NTNU, blant annet gjennom å være en pådriver i arbeidet for alternative undervisningsformer. Å realisere denne oppgaven innebærer at det iverksettes tiltak som er rettet både mot faglærere og studenter. Aktuelle virksomheter for AltUnd kan være:

  • å drive bevisstgjørende og holdningsskapende arbeid
  • å skape engasjement for studiekvalitetsspørsmål, blant annet gjennom info-tiltak
  • å drive opplæring, særlig for studenter, innenfor alternative undervisnings- og arbeidsmåter
  • å bistå ved oppstart av prøveprosjekter tilknyttet undervisning
  • å være representert i aktuelle fora som er opptatt av studiekvalitet, enten ved lokale enheter eller ved NTNU sentralt
  • å fungere som studentreferansegruppe for PLU – Seksjon for universitetspedagogikk
  • å bidra til en levende debatt om alternative undervisnings- og evalueringsformer blant NTNU’s studenter og lærere

2. AltUnd organiseres som én samlet gruppe og skal bestå av 7 – sju – NTNU-studenter og studenter fra følgende miljøer ved NTNU kan søke om opptak i AltUnd:

1. sivilingeniør- og sivilarkitektutdanningen (fra 01.01.2002: AB, IME, IVT og NT)

2. utdanningene innen HF og SVT – fakultetet

3. øvrige utdanninger innenfor NTNU (DMF, Kunstakademiet og Musikkonservatoriet).

Gruppe 1 og 2 skal til enhver tid ha minst to representanter hver, mens gruppe 3 bør være representert, avhengig av om man finner kvalifiserte kandidater. Det tilstrebes en balansert kjønnsmessig fordeling. AltUnd innstiller selv sine kandidater etter utlysning blant NTNUs studenter, og medlemmene oppnevnes av Seksjon for universitetspedagogikk, Program for lærerutdanning, for to år om gangen. For at nye medlemmer skal få tid til å sette seg inn i AltUnds saker, bør bindingstiden være på to år.

3. AltUnd er organisasjonsmessig knyttet til PLU, Seksjon for universitetspedagogikk, og er ansvarlig overfor PLUs styre med hensyn til aktiviteter og tiltak. Samtidig skal AltUnd i egen regi, og etter egne vurderinger, ha frihet til å prøve ut ideer og prosjekter. AltUnd skal alene kunne stå inne for sine tiltak og prosjekter.

4. AltUnd skal samarbeide nært med studentutvalgene (SU), instituttlederne og de pedagogiske koordinatorene, samt PLU – Seksjon for universitetspedagogikk når dette er formålstjenelig for aktuelle prosjekter. AltUnds kontoradresse forblir ved SU-kontoret på Gløshaugen.

5. Medlemmene i AltUnd inngår en egen arbeidsavtale med PLU. Koordinator ved PLU – Seksjon for universitetspedagogikk skal være AltUnds kontaktperson ved PLU og seksjonen kan også være behjelpelig med å koordinere igangsatte tiltak og yte kontortjenester o. l. etter nærmere avtale.

6. AltUnd tildeles ikke eget budsjett, men nødvendige midler til avlønning av student-assistentene og støtte til driften stilles til disposisjon over PLU – Seksjon for universitetspedagogikk sitt budsjett. Ekstra midler til prioriterte aktiviteter kan søkes fra PLU eller andre enheter ved NTNU.

7. AltUnd skal hvert høstsemester skrive en enkel årsrapport til Seksjon for universitetspedagogikk, Program for lærerutdanning.

Reklame

3 kommentarer om “Vårt mandat

  1. Tilbaketråkk: Jobb for oss | AltUnd
  2. Tilbaketråkk: AltUnd er… – AltUnd

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s